Referenties

Veel verschillende organisaties maken gebruik van de dienstverlening van Overlijdensregister. Deze organisaties zijn actief in branches als audiciens, het bank- en verzekeringswezen, de gezondheidszorg, goede doelen, inlichtingen buro's, opticiens, overheid (gelieerde) instellingen en zakelijke dienstverlening.

De gegevens van Overlijdensregister worden ook als (value added) service gebruikt door data verwerkers. Het aantal (type) gebruikers van de dienstverlening is derhalve veel meer dan in de branches hierboven opgesomd.

Een aantal reacties van de gebruikers van de Overlijdensregister dienstverlening:

CDDN

CDDN en Overlijdensregister staan voor kwaliteit en optimale communicatie. Overlijdensregister toont keer op keer aan dat er tot 8 keer meer overledenen uit een bestand worden gehaald. CDDN kiest allen voor optimale kwaliteit van data, vandaar dat we voor Overlijdensregister gekozen hebben.

Martijn de Boer, General Manager

Delphi Fondsenwerving

Delphi Fondsenwerving werkt intensief samen met Overlijdensregister. In de praktijk ontvangen donateurs regelmatig tot na hun dood post van het goede doel dat zij al jarenlang financieel steunden. Met veel leed en irritatie bij de nabestaanden tot gevolg. Het imago van het goede doel loopt hiermee een deuk op, om over de verspilde marketingkosten maar niet te spreken. Delphi Fondsenwerving doet er alles aan om dit te voorkomen.

Samenwerken met Overlijdensregister sluit aan bij onze missie om op een kwalitatieve manier fondsen te werven en contact te onderhouden met de doelgroepen van onze klanten.

Bert Merkestein, Operational Director

Nierstichting

De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten. Hierbij worden wij onder andere geholpen door een groot aantal donateurs die ons eenmalig en/of periodiek financieel ondersteunen. De Nierstichting informeert haar relaties een aantal malen per jaar. Wij besteden veel aandacht en zorg om deze donateurs op de juiste wijze te benaderen. Nabestaanden lastig vallen met correspondentie gericht aan een overledene wil de Nierstichting zoveel mogelijk voorkomen. Daarom werken we met de dienstverlening van Overlijdensregister. Hiermee voorkomen we extra verdriet bij nabestaanden en besparen we kosten op het onnodig versturen van brieven.

Overlijdensregister biedt de Nierstichting een korting omdat we een Goed Doel zijn. De Nierstichting toont haar maatschappelijke betrokkenheid door de doelstelling van Overlijdensregister actief te ondersteunen. Daarom leveren we periodiek de gegevens van overledenen aan die worden geregistreerd in het Overlijdensregister.

Carla Beemer, manager direct marketing

Pearl Benelux

Pearl stuurt elk jaar een verjaardagskaart aan haar klanten. Dat wordt door klanten zeer gewaardeerd maar kan ook voor veel leed zorgen als blijkt dat een klant inmiddels is overleden. Om onnodig leed te voorkomen bij de nabestaanden is het voor ons noodzakelijk om gebruik te maken van de dienstverlening van Overlijdensregister. Tevens besparen we op onze mailingkosten; kosten van briefpapier, drukwerk, porto en handling.

Mariëlle Klein, CRM Marketeer

Schoonenberg Hoorcomfort

Onze klanten zijn ouder dan het Nederlands gemiddelde. De kans is daarom ook groter dan 0,8% (het landelijke gemiddelde) dat één van onze relaties overlijdt. Overlijdensregister registreert ca. 95% van alle overledenen en daarmee werken we onze relatiebestanden bij. Helaas is het helemaal voorkomen niet mogelijk maar we doen onze uiterste best correspondentie leed bij de nabestaanden van onze overleden klanten te voorkomen.

Schoonenberg Hoorcomfort heeft in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen besloten om de doelstellingen van Overlijdensregister te ondersteunen. Wij leveren daarom periodiek de gegevens van onze overleden klanten aan Overlijdensregister aan.

Sabine Tempel - de Leeuw, Sr. Marketing- & Communicatiespecialist

Contactgegevens

Overlijdensregister BV
Postbus 5249
9700 GE GRONINGEN
 
 06 22 507 805

We zijn bereikbaar op
ma. t/m vr. van 8:00 - 17:00 uur.

Klik hier als u iemand zoekt.