Rekenvoorbeeld

Waarom uw organisatie gebruik moet maken van dienstverlening van Overlijdensregister? Er zijn verschillende kwalitatieve redenen, zoals imagoschade en het niet willen lastig vallen van nabestaanden. Maar cijfers overtuigen vaak het best. Daarom bieden wij u een Rekenwerkblad waarin kosten en opbrengsten overzichtelijk in kaart worden gebracht.

De kwantitatieve redenen in woorden:

Reductie van de verzendkosten: Het niet versturen van correspondentie aan overleden personen, betekent lagere kosten.

Reductie van de kosten van herstel: Correspondentie aan overleden personen zorgt voor reacties van nabestaanden. Het behandelen van deze reacties met tot gevolg het wijzigen van de gegevens vergt extra inspanning. Daarnaast zal het sturen van een herstel- of excuusbrief extra kosten met zich meebrengen.

Geen imagoschade voor de onderneming: Het versturen van correspondentie gericht aan overleden personen leidt vaak tot een negatief imago voor een organisatie. Nabestaanden zullen na ontvangst van correspondentie zich negatief uitlaten over de betreffende organisatie. Imagoschade is vaak lastig te kwantificeren maar kan in procenten of promillen van de omzet van de organisatie.

Positief imago als een organisatie netjes omgaat met het overlijden van een klant: Als een organisatie beschikt over de gegevens van overleden personen, kan het ook op een respectvolle en gepaste wijze hierop reageren. Bijvoorbeeld door een brief te zenden met advies over hoe de erfgenamen de diensten van de organisatie kunnen opzeggen of op een andere wijze kunnen continueren. Dit wordt door nabestaanden als attent en behulpzaam ervaren.

Overlijdensregister adviseert om het Rekenwerkblad in te vullen. Dit gaat zeer eenvoudig. Het geeft u inzicht in de kostenreductie als uw bestanden up-to-date zijn.

Tip: Houd bij het invullen van het rekenwerkblad rekening met de mailing die u tijdens de feestdagen verstuurt.

Mocht u vragen hebben over de resultaat van het rekenvoorbeeld, neemt u dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

Overlijdensregister BV
 

Wij reageren binnen 3 werkdagen op mailberichten!